• Verse Lokale Bio Producten
  • Snelle Gekoelde Levering

BioNoord zet inzamelactie op voor vluchtelingen uit Oekraïne

Datum: 21-3-2022

Jaap Jan Walters en Mark van Bergen, beide eigenaren van BioNoord zitten niet graag stil. Wanneer zij iets voor de mensheid kunnen betekenen, spelen zij hier graag op in. Enkel geld doneren is voor hen niet voldoende, en zo kwam al snel het idee om een inzamelactie op te zetten voor Oekraïense vluchtelingen van de oorlog die daar gaande is.

Een korte brainstormsessie en enkele telefoontjes naar leveranciers om te horen of zij mee willen werken aan dit initiatief in de zin van goederen sponsoren was nodig om de doorslag te geven.

Door vele leveranciers wordt er ongelofelijk enthousiast gereageerd, en zo zijn de eerste pallets al toegezegd om daar uit te delen.

In samenwerking met de gemeente Stadskanaal, een aantal ondernemers en ondernemer(netwerk)organisaties uit de gemeente Stadskanaal worden Jaap Jan en Mark begeleid in hun reis naar Krakau (Polen) daar worden zij opgevangen door een vluchtelingenorganisatie die de goederen in ontvangst zal nemen. Van daaruit zullen de goederen verder verdeeld worden over verschillende opvangcentra.

Remco van Suchtelen van de Haare (MKB5) is samen met een collega eerder al afgereisd naar Krakau om daar de situatie in kaart te brengen. Hieronder een kort verslag van hun reis en ervaringen.

Antoinette en Remco hebben besloten om samen een initiatief te ontplooien om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in Stadskanaal op een planmatige gestructureerde manier. Dat betekent ook met afstemming met de gemeente Stadskanaal. Initiatief planmatig georganiseerd vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in de gemeente Stadskanaal vanuit Krakau Polen.

Initiatief inwoners Onstwedde
Dit initiatief is ontstaan na het raadplegen van een aantal mensen uit Onstwedde die op eigen initiatief naar de grensstreek Polen-Oekraïne zijn afgereisd 9 maart met hulpgoederen, geld en personen auto's/busjes om mensen terug te nemen naar Nederland. Op 12 maart is deze groep met 10 vluchtelingen aangekomen in Onstwedde en Bellingwedde. De problemen waarop deze initiatiefnemers zijn gestuit zoals moeilijk in contact komen met vluchtelingen (worden beschermd/afgeschermd van derden door de professionele hulporganisaties), angstige en wantrouwige vluchtelingen die niet mee willen, chaos ter plekke et cetera heeft ons doen besluiten de hulp die we willen aanbieden op een andere wijze aan te pakken.

Initiatief Potgieter-van Suchtelen
Doel blijft om vluchtelingen naar de veilige en rustige gemeente Stadskanaal te halen en goede professionele opvang te bieden. Om die reden is contact gezocht en gekregen met voormalig profvoetballer Arek Radomski (BV Veendam, SC Heerenveen en NEC en 30 interlands Polen) die in Krakau woont en nog veel contacten in Nederland heeft. Arek spreekt uitstekend Nederlands en kent de Nederlandse en Poolse mentaliteit en cultuur goed. Arek heeft goede contacten met de gemeente Krakau en de hulporganisaties die vluchtelingen opvangen in Krakau en omgeving. Radomski heeft zich verbonden aan ons initiatief en is ten alle tijde bereid ons bij te staan in het vervolgtraject. Hij treedt op als tolk en 'verbindingsofficier' in Polen met de autoriteiten.

Samenvatting bezoek aan vluchtelingenopvang te Korzkiew
Antoinette en ik zijn door de leiding van het vluchtelingenkamp goed ontvangen. Dit nadat onze antecedenten voorafgaand aan ons bezoek waren gecontroleerd en goedgekeurd. Radomski fungeerde als tolk. Op het terrein van het vluchtelingenkamp is ook de scouting van Zielonki gevestigd die op ons een goed georganiseerde indruk maken. De scouting helpt actief mee bij de opvang. Eén van de leidsters van de scouting is getrouwd met een Nederlander en heeft 10 jaar in Breda gewoond en spreekt uitstekend Nederlands. Dit naast de tolk rol van Radomski. We hebben ons dus goed verstaanbaar kunnen maken en de Polen hebben ons goed kunnen uitleggen wat er speelt en welke hulp ze heel goed kunnen gebruiken.

We hebben de faciliteiten uitgebreid kunnen bekijken en hebben kennis gemaakt met de professionals en de vrijwilligers die er werkzaam zijn.

Wat is er precies nodig?
Wilt u een bijdrage leveren, Jaap Jan en Mark nemen alle soorten producten aan met een langere houdbaarheidsdatum, zoals: harde groente/fruitsoorten, ontbijtgranen, chocoladepasta's, pasta, granen, thee, koffie, cacao, mousses in potjes voor jonge kinderen, vruchtensappen, gesneden kaas, desserts voor kinderen, mineraalwater. Maar ook kleding, schoenen, dekens et cetera zijn welkom.

Hoe krijgen jullie alles geregeld?
Wanneer een producent/leverancier goederen aanbied om deze te doneren aan Oekraïne zal in overleg deze goederen opgehaald worden.

Zelf afleveren of versturen per transporteur naar ons distributiecentrum aan de Haarsterweg 47-B in Marum is ook mogelijk.

De inzameling start maandag 21 maart 2022. Donderdag 24 mart 2022 zullen Jaap Jan en Mark samen met enkele mede reizigers en organisatoren vertrekken.

Heeft u geen goederen om te doneren, maar wilt u wel bijdragen aan de bekostiging van de reis en dit geweldige initiatief. Er is een rekeningnummer beschikbaar gesteld waar u uw bijdrage (groot of klein) kunt doneren.

NL.16.RABO.0353.1725.96 t.n.v. BioNoord B.V. Na aftrek van enkele onkosten zal de opbrengst gedoneerd worden op giro 555.

"Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage", aldus Mark en Jaap Jan.